Havoc Midtempo Ableton Project Cover Art

Havoc | tập tin dự án midtempo Ableton 6.12

Giá cả phải chăng $25.99 Giá bán$9.99
/
Đã bao gồm thuế.
Bạn có muốn sản xuất Midtempo trong Ableton Live không?

Chúng tôi có một trong những tài nguyên học tập và tiết kiệm thời gian lớn nhất cho bạn.

Bị ảnh hưởng nặng nề bởi âm thanh hiện đại của 1788-L, Swarm, K? D và Rezz.

1. Hầu như tất cả các trống và nhạc cụ của tệp dự án này đã được lập trình trong MIDI.
Điều này có nghĩa là bạn sẽ có thể chuyển đổi nhanh giữa các mẫu và cài đặt trước tổng hợp, bạn có thể dễ dàng thay đổi mẫu này.

2. Tải xuống ngay lập tức và 100% miễn phí bản quyền.
    Tìm hiểu và tập trung vào sự sáng tạo với các mẫu Ableton cao cấp của chúng tôi.
    Yêu cầu:

    Ableton sống 10.0.5
    Xfer Serum
    Xfer OTT (Miễn phí)
    Xúc xích vỗ béo
    Nicky Romero Khởi động

    FAQs

    Samples and presets can be used in any DAW. For Serum and Phase Plant 2 presets, all you need is the Xfer Serum or Phase Plant 2 synth plug-in. Project files can be used with Ableton Live or FL Studio, depending on your purchase.

    Simply navigate to Serum’s menu in the top-right, and select Show Serum Presets Folder. Drag and drop our presets (.fxp files) into the Serum presets folder that opened via Serum. Check out our blog post for more info

    To reveal the preset browser, click on the Browse button next to the Phase Plant 2 logo. Choose User, and you will find the folder path on the right side of the icon.

    Drag and drop our presets (.phaseplant files) into the User presets folder we opened via Phase Plant 2.

    You will receive a download link instantly after payment is made. Also, you will receive an email with a download link.

    Yes, all our products are 100% royalty-free, see the End User License Agreement in your pack for more information.

    Get in touch with us at contact@edmtemplates.net or team@edmtemplates.net