Khám phá các gói độc quyền của chúng tôi-tất cả các gói cao cấp của chúng tôi kết hợp để có giá trị cao nhất. Khám phá dubstep, bẫy lai, trống và bass, âm trầm tương lai, v. v. Các gói sản phẩm này bao gồm mẫu, cài đặt sẵn huyết thanh, Mẫu Ableton, tệp midi, + hơn thế nữa, trao quyền cho bạn để nâng cao sản xuất âm nhạc một cách dễ dàng.