Bộ cài đặt trước trống và bass

Giải phóng rãnh sản xuất dnb với các gói cài sẵn âm trầm và trống huyết thanh Xfer miễn phí Hoàng Gia độc quyền của chúng tôi. Khám phá hàng loạt các cài đặt trước trống và bass của chúng tôi, Hoàn chỉnh với các tệp dự án Ableton.