BỘ SẢN XUẤT

Đưa âm nhạc của bạn lên một tầm cao mới với bộ sản xuất độc quyền của chúng tôi-Gói toàn diện được thiết kế để Cách Mạng hóa hành trình sản xuất âm nhạc của bạn. Những bộ sưu tập cuối cùng này cung cấp hàng ngàn mẫu, cài đặt sẵn huyết thanh, tập tin dự án Ableton, v. v., tất cả với mức giá giảm mạnh